AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 25.10.2018 - 26.10.2018
Miesto podujatia: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/b 852 35, 852 035 Bratislava, Slovakia
Usporiadateľ: Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. - rektor, Ekonomická univerzita v Bratislave
Odkaz na stránku konferencie: http://fhi.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-konferencie/aktualne-konferencie/85-xviii-medzinarodna-vedecka-konferencia-mlada-veda-aiesa-2018
Kľúčové slová: aplikovaná informatika účtovníctvo a audítorstvo štatistika matematika a aktuárstvo ekonometria a operačný výskum
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Prezentácia, diskusia a výmena nových vedeckých poznatkov z oblasti aplikovanej informatiky, účtovníctva a audítorstva, štatistiky, matematiky a aktuárstva, ekonometrie a operačného výskumu

Tématické okruhy

1. sekcia:    Informačné technológie a informačné systémy
2. sekcia:    Aktuálne trendy vývoja teórie a praxe účtovníctva a audítorstva
3. sekcia:    Aplikácia štatistických a aktuárskych vied v sociálno-ekonomickej oblasti
4. sekcia:    Aplikácia modelov a metód operačného výskumu a ekonometrie v ekonomickom rozhodovaní

Ďalšie informácie

25. október 2018 (štvrtok) – Spoločenská miestnosť Výučba II (budova rektorátu EU v Bratislave)
13:00 – 13:30    Registrácia účastníkov konferencie
13:30 – 16:30    Otvorenie konferencie a plenárne rokovanie
17:00                Slávnostná recepcia

26. október 2018 (piatok) – Fakulta hospodárskej informatiky (7. posch., budova rektorátu EU v Bratislave)
08:00 – 08:30    Registrácia účastníkov konferencie v jednotlivých sekciách
08:30 – 10:30    Rokovanie v sekciách
10:30 – 10:50    Prestávka
10:50 – 13:00    Rokovanie v sekciách
13:00                Ukončenie konferencie

Informáciu o podujatí vložil:
Eva Čerteková, (eva.certekova@euba.sk)
Posledná aktualizácia: 02.08.2018 17:08

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie