Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 11.09.2019 - 13.09.2019
Miesto podujatia: Kongresové centrum SPU
Usporiadateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti a Katedra genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ v spolupráci s Národnou botanickou záhradou M. M. Gryschka pri Národnej akadémii vied Ukrajiny v Kyjeve
Odborný gestor podujatia: Assoc. Prof. Peter Ondrišík – Faculty of Agobiology and Food Resources, SUA, Slovakia
Odkaz na stránku konferencie: http://conference.agrobionet.uniag.sk/
Kľúčové slová: organic agriculture agrobiodiversity
Rokovací jazyk: Anglický
Ruský
Slovenský
Ukrajinský

Hlavný cieľ

The aims of the conference are to connect researchers from diverse fields of study, but in close relation to organic agriculture and agrobiodiversity. It is also an opportunity for researchers, students, interested companies and farmers to exchange and gain the knowledge from plenary lectures, oral and poster presentations, workshop, and excursion.

Cieľom konferencie je prezentácia a transfer výsledkov a poznatkov výskumných kolektívov z oblasti uchovávania, rozširovania a využívania agrobiodiverzity v rôznych oblastiach poľnohospodárstva, agropotravinárstva, zlepšovania životného prostredia a riešenia aktuálnych problémov v rozvoji vidieka.

Podujatie sa pripravuje v rámci medzinárodnej siete AgroBioNet.

Tématické okruhy

The Conferences topics / sessions are as followed:

  • Evaluation, reproduction and sustainable use of introduced plants
  • Forgotten and underutilized species of plants
  • Recovery and use of local and old cultivars
  • Traditional agrosystem technologies
  • Food quality and safety
  • Economic evaluation of genetic resources for food production
  • Socio-economic aspects of organic agriculture and agro-biodiversity
  • High-productivity plants for bees
  • Quality of bee products
  • Bee pollen and perga

Exhibition: Divine cultivars of apple, Tastings of food products from less-known plant species
Excursion: AgroBioTech; Cultural Monuments of Hont Region: Stará Hora – Sebechleby; Stone Residence – Brhlovce

 

Ďalšie informácie

Committee

Honorary Committee
Assoc. Prof. Klaudia Halászová – Rector of Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
Prof. Dr. Nataliia Zaimenko – Director of M.M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Science of Ukraine in Kyiv, Ukraine
Emeritus prof. Ján Kisgeci - Emeritus - Faculty of Agriculture, UNS, Serbia
Emeritus Prof. Štefan Hraška, DrSc. -  Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, Nitra, Slovakia

President of Scientific Committee
Assoc. Prof. Peter Ondrišík – Faculty of Agobiology and Food Resources, SUA, Slovakia

 
Scientific Committee
Dr. Olga Grygorieva – M.M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Science of Ukraine in Kyiv, Ukraine
Assoc. Prof. Ján Brindza – Faculty of Agrobiology and Food Resources, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
Prof. Dr. Valeriy Brovarskiy – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine in Kyiv, Ukraine
Prof. RNDr. Milan Bežo – Faculty of Agrobiology and Food Resources, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
Assoc. Prof. Jarmila Eftimová, - University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice,  Slovakia
Dr. Dina Elisovetcaia, - Laboratory Natural Bioregulators, Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, Academy of Science of Moldova, Chisinau, Moldova
Dr. Katarína Fatrcová-Šramková - Faculty of Agrobiology and Food Resources, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
Ing. Jozef Gašparovski – Center for Organic production, Serbia
Dr. Ján Gažo – Faculty of Agrobiology and Food Resources, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
Prof. Karine Grigoryan - Yerevan State University, Yerevan, Armenia
Assoc. Prof. Leonora Adamchuk, PhD., - National University of Life and Environmental Sciences, Kyiv
Prof. Dr. Oksana Hanych –  Institute of Phytotherapy, Uzghorod National University, Ukraine
Dr. Raisa Ivanova -  Laboratory Natural Bioregulators, Institute of Genetics, Physiology and Protection of Plants, Academy of Science of Moldova, Moldova
Assoc. Prof. Tatyana Yoncheva, PhD. -  Institute of Viticulture and Enology, Pleven
Dr. Mariia Kalista, - National Museum of Natural History of National Academy of Sciences of Ukraine in Kyiv, Ukraine
Dr. Alla Kuklina - The Tsytsin Main Moscow Botanical Garden of Academy of Sciences, Moscow, Russia
Prof. Mykhailo Kryvyi -  Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, Ukraine
Prof. Dr. Svitlana Klymenko - M.M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Science of Ukraine in Kyiv, Ukraine
Dr. Marián Miko – Faculty of Agrobiology and Food Resources, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
Dr. Erika Mňahončáková - Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
Dr. Svetlana Motyleva - Federal State Budgetary Scientific Institution All-Rusian Horticular Institute for Breeding, Moscow, Russia
Dr. Narcyz Piórecki - Arboretum and Institute of Physiography in Bolestraszyce, Poland 
Prof. Dr. Dzhamal Rakhmetov – Chief of the Research and International relationships of M.M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Science of Ukraine in Kyiv, Ukraine
Dr. Marianna Schwarzová, Faculty of Agrobiology and Food Resources, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
Mgr. Liudmyla Svydenko, PhD., - State Enterprise "Experimental farm Novokakhovsky" of Institute of rice of the National Academy of Agrarian Sciences Plodove, Nova Kakhovka
Roza Tsarukyan – Multi Agro SPC, Yerevan, Armenia 
Prof. Dr. Yulia Vinogradova - The Tsytsin Main Moscow Botanical Garden of Academy of Sciences, Moscow, Russia

Organizing Committee
Dr. Olga Grygorieva – M.M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Science of Ukraine in Kyiv, Ukraine
Assoc. Prof. Ján Brindza – Faculty of Agrobiology and Food Resources, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
Dr. Olena Vergun - M.M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Science of Ukraine in Kyiv, Ukraine

 
Secretariat
Dr. Vladimíra Horčinová Sedláčková – Faculty of Agrobiology and Food Resources, SUA, Nitra, Slovakia
Ing. Jana Šimková - Faculty of Agrobiology and Food Resources, SUA, Nitra, Slovakia
Ing. Štefan Hajdu - Faculty of Agrobiology and Food Resources, SUA, Nitra, Slovakia
Mária Vailingová - Faculty of Agrobiology and Food Resources, SUA, Nitra, Slovakia

Registration fee

Regular 75 € 
Students 20 €
Accompanying person 20 €
Registration fee includes Book of abstracts, refreshment during the conference and excursion.

Important dates

Registration: 30th July 2019
Abstract submission deadline: 30th July 2019
Abstract acceptance notification: 20th August 2019
Please, contact the organizing committee if you do not receive confirmation.

Online registration possible at: http://conference.agrobionet.uniag.sk/content/registration

 

To register for this Conference, please fill out the attached form and send it by E-mail to managing editor at
agrobiodiversity2016@gmail.com
+42137-641-47-79

Posledná aktualizácia: 26.06.2019 09:52

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie