7. medzinárodná konferencia doktorandov filologických odborov

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 13.05.2021
Miesto podujatia: online prostredníctvom MS Teams
Usporiadateľ: Ústav filologických štúdií, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Odborný gestor podujatia: prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc. (riaditeľka ústavu)
Konané pod záštitou: pod záštitou dekanky doc. RNDr. Edity Partovej, CSc., a Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty UK
Odkaz na stránku konferencie: https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/ustavy/ustav-filologickych-studii/podujatia-ustavu/medzinarodna-konferencia-doktorandov/7-medzinarodna-konferencia-doktorandov/
Kľúčové slová: filológia jazykoveda literatúra didaktika kultúra
Rokovací jazyk: Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie je vytvoriť fórum na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej práce doktorandiek a doktorandov filologických odborov so zameraním na didaktiku cudzích jazykov a literatúr, vrátane slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, ako aj na cudzie jazyky a kultúry.

Tématické okruhy

  • Lingvistika a didaktika jazykov
  • Literatúra a didaktika literatúry
  • Cudzie jazyky a kultúry

Ďalšie informácie

Informáciu o podujatí vložil:
Mgr. Simona Tomášková, PhD. (tomaskova28@uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 09.03.2021 20:03

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie