6th Central European Conference in Regional Science - Engines of Urban and Regional Development

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 20.09.2017 - 22.09.2017
Miesto podujatia: Banska Bystrica, Slovakia
Usporiadateľ: Faculty of Economics, Matej Bel University in Banska Bystrica, Slovakia
Odborný gestor podujatia: Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja UMB v BB, Výskumné a inovačné centrum UMB v BB
Odkaz na stránku konferencie: http://www.cers.umb.sk/
Kľúčové slová: Miestny a regionálny rozvoj smart cities kreatívne územia manažment územia ekonomika a správa území verejná ekonomika a politika
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Conference is organised on the occasion of the 40th anniversary of the Faculty of Economics, Matej Bel University in Banska Bystrica.

Hlavnou témou konferencie je identifikovanie a poznanie kľúčových motorov miestneho a regionálneho rozvoja a ich využívanie v území, ako aj posilnenie vedeckej spolupráce partnerov v krajnách strednej Európy.

Tématické okruhy

  • Engines of Development
  • Creative and Smart Urban and Rural Development
  • Resilience and Vulnerability of Cities and Regions
  • Centralization and Peripheralization of Regions

Ďalšie informácie

Important dates

Abstract submission deadline: March 31st 2017

Call for special session deadline: March 31st 2017

Notification of acceptance of abstracts: April 30th 2017

Registration from: May 1st 2017

Paper submission deadline: June 30th 2017

Contact
Kamila Borseková, Katarína Vitálišová
00421 48 4462012
cers2017@umb.sk
Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, Slovakia

Posledná aktualizácia: 06.02.2017 20:53

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie