38. DANUBIA – ADRIA sympózium o pokrokoch v experimentálnej mechanike 2022

Forma podujatia: Sympózium › Medzinárodné (v zahraničí mimo ČR)
Termín konania: 20.09.2022 - 23.09.2022
Miesto podujatia: Poros Island (GR)
Usporiadateľ: The Danubia Adria Society
Odborný gestor podujatia: The Danubia Adria Society
Konané pod záštitou: Municipality of Poros
Odkaz na stránku konferencie: https://www.38danubia.org
Kľúčové slová: mechanika pevných látok
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Cieľom DAS 2022 je poskytnúť priestor pre pracovníkov a študentov univerzít a pracovníkov priemyslu k prezentácii a diskutovaniu poznatkov z oblasti moderných experimentálnych metód v mechanike pevných látok.

Ďalšie informácie

Odborní garanti: prof. Ing. Eva Tillová, PhD. / doc. Ing. František Nový, PhD. / / Ing. Filip Pastorek, PhD., KMI SjF UNIZA / Výskumné centrum a Žilinská univerzita v Žiline (organizačná spoluúčasť pracovísk)

Kontakt: +421 41 513 2607 / doc. Ing. František Nový, PhD., KMI SjF UNIZA
E-mail: frantisek.novy@fstroj.uniza.sk

Posledná aktualizácia: 06.06.2022 12:03

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie