24. konferencia slovenských fyzikov

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 02.09.2019 - 05.09.2019
Miesto podujatia: Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Usporiadateľ: Slovenská fyzikálna spoločnosť, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
Odborný gestor podujatia: Milan Timko, predseda programového výboru
Odkaz na stránku konferencie: http://kf.elf.stuba.sk/~24konferencia/vybory-.html
Kľúčové slová: fyzika fyzikálny výskum výučba fyziky
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Organizáciou 24. konferencie slovenských fyzikov chce Slovenská fyzikálna spoločnosť pokračovať v tradícii a prispieť k vytvoreniu čo najlepších podmienok na vzájomnú výmenu informácií o najnovších výsledkoch fyzikálneho výskumu, ich vplyve na spoločnosť a význame pre výučbu fyziky.

Tématické okruhy

Dôležité sú tiež témy, ktoré zaujímajú fyzikálnu obec na Slovensku, ako je účasť na vytváraní spoločného európskeho výskumného priestoru, využívanie grantových nástrojov (najmä APVV a štrukturálnych fondov) a účasť na najväčšom výskumnom a inovačnom programe EÚ – Horizont 2020. V tejto súvislosti apelujeme na vedúcich fyzikálnych pracovísk, aby sa osobne zúčastnili na konferencii a povzbudili k účasti aj všetkých pracovníkov, ktorí sú schopní kvalifikovane poskytnúť prehľad o riešených projektoch. Študenti a doktorandi tak získajú dôležité informácie pre svoj odborný rast, učitelia zasa inšpiráciu do pedagogickej práce.

Pozvané prednášky

 • Peter Bury, FEIT, Žilinská univerzita v Žiline
  Vyšetrovanie štrukturálnych zmien v dopovaných kvapalných kryštáloch pomocou povrchových akustických vĺn
 • Ivan Čurlík, FHPV, Prešovská univerzita v Prešove
  Comparison of Yb and Eu intermetallic compounds in R-Pd-X (R = Yb,Eu, X = Sn, In) systems
 • Vladimír Girman, PF, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
  Transmisná elektrónová mikroskopia
 • Štefan Gmuca, FÚ SAV, Bratislava
  "Ked vesmir umrie", resp. "Osud čiernych dier"
 • Ivan Králik, ÚEF SAV, Košice
  "LHC Run 2 z pohľadu experimentu ALICE"
 • Veronika Lacková, ÚEF SAV, Košice
  Ferronematics-nanofluids based on liquid crystals and magnetic nanoparticle
 • Peter Markoš, FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave
  Rezonancie vo fotonických štruktúrach
 • Denisa Olekšáková, FVT, Technická univerzita v Košiciach
  Magneticky mäkké feromagnetiká na báze Fe-Ni
 • Ján Rusz, Department of Physics and Astronomy, Uppsala University, Uppsala, Sweden
  "Studying magnetism with transmission electron microscope"
 • Peter Šiffalovič, FÚ SAV, Bratislava
  Real-Time Monitoring of Thin Film Growth by Means of X-ray Scattering
 • Oliver Štrbak, Biomedicínske centrum, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
  Univerzita Komenského v Bratislave
  Biogénne železo v MRI diagnostike
 • Jose Teixeira, Laboratoire Léon Brillouin, CEA-Saclay Centre (Francúzsko)
  "Water, an unusual molecule: facts, interpretations and consequences"
 • Stanislav Tokár, FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave
  Časticová fyzika na LHC: "Higgsov bozón, top kvark, nová fyzika"
 • Daniela Uhríková, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  Fosfolipidová dvojvrstva: od modelových membrán k cielenému prenosu liečiv

Ďalšie informácie

Programový výbor

 • Milan Timko, predseda
  Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
 • Peter Bokes
  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava
 • Peter Bury
  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
 • Štefan Gmuca
  Fyzikálny ústav, SAV, Bratislava
 • Jaroslav Staníček
  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava

Organizačný výbor

 • Július Cirák, predseda
  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava
 • Andrea Džubinská
  Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
 • Mária Kovaľaková
  Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach
 • Jozef Kúdelčík
  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
 • Marián Reiffers
  Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, Prešov

Lokálny organizačný výbor

 • Jozef Kúdelčík, predseda
 • Peter Hockicko
 • Marián Janek
 • Štefan Hardoň
 • Marek Veveričík

Zborník konferencie

Z konferencie bude vydaný recenzovaný konferenčný zborník v anglickom jazyku.
Pokyny na prípravu príspevkov do zborníka vo formáte Word, resp. RTF
Pokyny na prípravu príspevkov do zborníka vo formáte TEX

Adresa: ksf@elf.stuba.sk

Termín na zasielanie príspevkov je 31. august 2019.

Registrácia

Na konferenciu sa môžete prihlásiť vyplnením registračného formulára: http://kf.elf.stuba.sk/~24konferencia/registracny-formular.html

Konferenčný poplatok:

120 EUR – členovia SFS a JSMF
130 EUR – ostatní účastníci
60 EUR – sprevádzajúce osoby
0 EUR – stredoškolskí študenti s príspevkom v posterovej sekcii

Účasť stredoškolského študenta musí byť podporená doporučením učiteľa fyziky zaslaným na kontaktnú e-mailovú adresu ksf@elf.stuba.sk.

Konferenčný poplatok pre riadnych účastníkov zahŕňa cenu zborníka.
Termín uhradenia konferenčného poplatku: 31. 7. 2019.
Pri platbe po 31. 7. 2019 bude poplatok zvýšený o 10 EUR.

Dôležité termíny

1. 4. 2019 – otvorenie registrácie na konferenciu

30. 6. 2019 – záväzná prihláška – úplné vyplnenie a odoslanie registračného formulára

30. 6. 2019 – odoslanie abstraktu konferenčného príspevku podľa šablóny uvedenej v Konferenčných publikáciách

31. 7. 2019 – zaplatenie konferenčného poplatku

31. 8. 2019 – odoslanie príspevkov do zborníka

Kontaktná e-mailová adresa:

ksf@elf.stuba.sk

Posledná aktualizácia: 20.05.2019 12:14

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie