ENVIRO 2018 - 23. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA - PROBLÉMY OCHRANY A ROZVOJA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 16.05.2018 - 18.05.2018
Miesto podujatia: Modlniczka pri Krakove, Poľsko
Usporiadateľ: Katedra rekultivácie pôdy a environmentálneho rozvoja, Poľnohospodárska Univerzita v Krakove, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, SPU v Nitre, Výbor pre poľnohospodárske vedy (Divízia II)
Odborný gestor podujatia: prof. dr hab. Krzysztof Ostrowski – Poľnohospodárska Univerzita v Krakove , dr hab inż. Agnieszka Policht-Latawiec
Odkaz na stránku konferencie: https://enviro.urk.edu.pl/
Kľúčové slová: vodné hospodárstvo vidiecka oblasť ochrana životného prostredia rekultivácia pôdy
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Ide o 23. ročník série konferencií ENVIRO, ktoré striedavo organizujú Poľnohospodárske Univerzity v Nitre, na Slovensku a v Krakove, v Poľsku.

Tématické okruhy

 • Meteorologické, hydrologické, hydrogeologické a geotechnické podmienky rozvoja vodných zdrojov
 • Environmentálne, technické a ekonomické podmienky rozvoja a ochrany vodných zdrojov
 • Úloha malej retencie vo vodnom hospodárstve vo vidieckych oblastiach
 • Účinok manažmentu povodia na kvalitu vodných zdrojov
 • Rekultivácia pôdy a rozvoj znehodnotených oblastí
 • Účinok hydrotechnických konštrukcií na stabilitu koryta a na množstvo a kvalitu vôd
 • Prevádzka čistiarne odpadových vôd na boj proti degradácii vodných zdrojov
 • Návrh a rozvoj vidieckych oblastí
 • Špecifickosť oceňovania nehnuteľností v blízkosti vodných nádrží
 • Moderné technológie získavania priestorových údajov pre plánovanie, návrh a ochranu životného prostredia
 • Geodetické, satelitné a klasické techniky pri monitorovaní hydrotechnických konštrukcií
 • Geomatika, manažment vidieckych oblastí a krajiny
 • Plánovanie a riadenie vidieckych oblastí

Ďalšie informácie

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Účastnícky poplatok - 1200 PLN (účasť - 700 PLN, publikácia - 500 PLN) zahŕňa:
Tlač publikácie (v prípade Poľského žurnálu environmentálnych štúdií - platba za článok v redakčnej rade),
Konferenčné materiály,
Strava (raňajky, coffee breaks, obedy, večere),
Ubytovanie na 2 noci,
Terénne vzdelávacie stretnutie v magickom Krakove.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

31 december 2017 - on-line prihláška (https://enviro.urk.edu.pl/index/site/4659) - prihláška musí byť zaslaná vrátane názvu a abstraktu príspevku
28 február 2018 - úhrada registračného poplatku
10 marec 2018 - zaslanie kompletného príspevku
15 apríl 2018 - program konferencie

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

dr inż. Wioletta Żarnowiec (tajomníčka)
e-mail: enviro@ur.krakow.pl
Katedra rekultivácie pôdy a environmentálneho rozvoja
Al. Mickiewicza 24-28, 30-059
Krakov, Poland

Posledná aktualizácia: 07.05.2018 11:26

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie