19. Konferencia košických matematikov

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 12.04.2018 - 14.04.2018
Miesto podujatia: Herľany
Usporiadateľ: Jednota slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Košice, v spolupráci s Ústavom matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, katedrami matematiky Technickej univerzity, pobočkou Slovenskej spoločnosti aplikovanej kybernetiky a informatiky pri KRVP B
Odborný gestor podujatia: Jednota slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Košice, v spolupráci s Ústavom matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, katedrami matematiky Technickej univerzity, pobočkou Slovenskej spoločnosti aplikovanej kybernetiky a informatiky pri KRVP B
Odkaz na stránku konferencie: http://www.jsmf.eu/19-konferencia-kosickych-matematikov-12-14-4-2018-v-herlanoch/
Kľúčové slová: matematika aplikácia matematiky technika bankovníctvo
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie je zintenzívniť stavovský život všetkých, ktorí sa v Košiciach a okolí profesionálne zaoberajú matematikou (t. j. učiteľov všetkých typov škôl, pracovníkov na poli matematických a informatických vied a aplikácií matematiky v priemysle, technike, bankovníctve a inde) a formulovať základné oblasti ich stavovských záujmov.

Tématické okruhy

Odborný program bude pozostávať z pozvaných prednášok, prihlásených referátov a diskusií o stavovských problémoch.
Pozvanie prednášať dosiaľ prijali:

  • doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc. (OM ÚIAM FCHPT STU Bratislava)
  • prof. Dr. Vasile Berinde (DM&CS, NUC of TU Cluj Napoca, Baia Mare, Rumunsko)
  • doc. RNDr. Jiří Demel, CSc. (KII SvF ČVUT v Prahe)
  • RNDr. Monika Dillingerová, PhD. (KAGaDM, FMFI, UK Bratislava)
  • prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.(ÚMV PF UPJŠ Košice)
  • dr. Borut Lužar(FIS in Novo mesto, Slovenia)
  • doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.(KMaDG VŠB Ostrava)
  • doc. RNDr. János Tóth, PhD.(KMaI EkF ÚJS Komárno)

Ďalšie informácie

Konferencia sa uskutoční v Učebno-výcvikovom zariadení TU Košice v Herľanoch. Stravovanie sa začína obedom 12. 4. 2018 o 12,30 hod. a končí obedom 14. 4. 2018 o 11,00 hod. Program začne vo štvrtok podľa počtu prihlásených (ráno alebo poobede). Organizátori konferencie očakávajú aktívnu účasť mladých matematikov, najmä doktorandov, ktorí na konferencii môžu prezentovať svoje vedecké výsledky a dozvedieť sa o práci svojich košických kolegov. Štvrtkový program bude venovaný najmä prezentácii výsledkov mladých (nielen košických) matematikov a doktorandov. Piatkový a sobotňajší program bude pozostávať z prednášok pozvaných prednášateľov, prezentácie prihlásených referátov a diskusií.

Bude vydaný zborník abstraktov konferenčných prednášok a ďalšie konferenčné materiály.

Konferenčné poplatky:

Vložné: 10 € pre členov SSAKI+JSMF, 15 € pre členov SSAKI, 20 € pre členov JSMF a 25 € pre nečlenov.

Pobočka JSMF v Košiciach Vám môže redukovať vložné, a to na základe Vašej žiadosti adresovanej predsedovi pobočky JSMF v Košiciach (mail: Jozef.Dobos@upjs.sk).

Ubytovanie: je pre účastníkov pripravené v 2- a 3-posteľových izbách. Cena za jeden nocľah je v hoteloch GEJZÍR a BRANISKO 12,25 € (pre pracovníkov košickej Technickej univerzity 10,25 €). Ceny za samostatné ubytovanie sú 24,50 € resp. 20,50 €.

Stravné: raňajky 3 €, obed 5,00 €, večera 4,50 €.

Prípadné nejasnosti prekonzultujte, prosíme, elektronickou poštou na adrese jan.busa@tuke.sk.

Posledná aktualizácia: 26.03.2018 11:11

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie