18. medzinárodný workshop pre mladých vedcov BioPhys Spring 2019 (BPS 2019)

Forma podujatia: Workshop › Medzinárodný (v zahraničí mimo ČR)
Termín konania: 22.05.2019 - 24.05.2019
Miesto podujatia: Gödöllő, Hungary
Usporiadateľ: Department of Physics and Process Control, Institute for Environmental Engineering Systems, Faculty of Mechanical Engineering - Szent István University Gödöllõ, Hungary
Odborný gestor podujatia: Prof. István Farkas, Szent István University, Gödöllö, Hungary
Odkaz na stránku konferencie: http://fft.szie.hu/events/
Kľúčové slová: aplikovaná fyzika biologické systémy poľnohospodárske a potravinárske systémy
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Medzinárodný workshop mladých vedcov a doktorandov, tradične organizovaný na jar, ktorý organizačne striedavo zabezpečujú inštitúcie: Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic; Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences, Lublin, Poland; Szent István University, Gödöllő, Hungary a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

The meeting will continue the strong tradition of previous workshops focusing on the training of young researchers and exchange of professional experience in physics applied to biological, agricultural and food systems.
Young scientists (up to age of 35) years are cordially invited to participate in the BPS 2019 Workshop and present their research results in application of physics to life sciences.

Tématické okruhy

Workshop je tematicky zameraný na rozsiahlu oblasť fyziky aplikovanej na biologické, poľnohospodárske či potravinárske systémy, tiež na environmentálne témy a obnoviteľné zdroje energie.

Physics applied to biological, agricultural and food systems.

Ďalšie informácie

The Scientific Board of the Workshop

Prof. Jiri Blahovec, Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic
 
Prof. Radoslaw Dobrowolski, Maria Curie Sklodowska University, Lublin, Poland

Prof. István Farkas, Szent István University, Gödöllö, Hungary
 
Prof. Jan Glinski, Lublin Branch of Polish Academy of Sciences, Lublin, Poland

Ass. Prof. Zuzana Hlavácová, Slovak University of Agriculture , Nitra, Slovak Republic
 
Prof. Józef Horabik, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland
Ass. Prof. Artur Nosalewicz, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland

Prof. Martin Libra, Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic

Ass. Prof. dr István Seres, Szent István University, Gödöllö, Hungary

Ass. Prof. Vlasta Vozárová, Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovak Republic

Important dates and deadlines of the Workshop

Deadline for registration: April 14, 2019

Deadline for abstract: April 14, 2019

The fulfilled Registration Form and the abstract are expected to submit electronically to the e-mail address of: vig.piroska@gek.szie.hu

The Workshop will be organized with 80 EUR registration fee.

Contact:

Tel.: + 36 28 522 055
 
Email: vig.piroska@gek.szie.hu

http://fft.szie.hu/events/bps2019.html
 

Posledná aktualizácia: 24.04.2019 08:50

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie