13th international scientific conference - Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 17.09.2018 - 19.09.2018
Miesto podujatia: Smolenice Castle, Slovac republic
Usporiadateľ: Slovak Academy of Agricultural Sciences in cooperation with Institute of Plant Genetics and Biotechnology Plant Science and Biodiversity Center Slovak Academy of Sciences
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.fbfs.eu/2018/home/
Kľúčové slová: Biotechnology Molecular Biology Food Design Personalized Nutrition Food Industry
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Biotechnology is one of the new innovative sources for human nutrition, health and environment safety, which influences the intention of conference.

The purpose of the conference is to present actual results in the field of quality, safety and hygiene of raw materials and food hygiene, plants, animals and also microbial biotechnology, genetic sources, molecular markers of properties with perspective for breeding and a quality of production.

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov z oblasti kvality, bezpečnosti, hygieny surovín a potravín,rastlinných, živočíšnych a mikrobiálnych biotechnológií, genetických zdrojov, molekulárnych markerov hospodársky významných vlastností s perspektívami šľachtenia na kvalitu produkcie.

Tématické okruhy

SESSIONS:

Biotechnology and Molecular Biology

Food Design and Innovation

Personalized Nutrition and Health

Innovation Trends in Food Industry

The Young Scientist Award Session

Ďalšie informácie

International Scientific Committee:

prof. Ángel Carbonell Barrachina - Miguel Hernandez University of Elche, Spain

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. - State Veterinary and Food Administration, Bratislava, Slovak Republic

prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. - Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic

dr. Monica Dragomirescu - Banat Univ. of Agricultural Sciences and Vet. Medicine, Timisoara, Romania

Dr. Katherine Flynn, PhD. - The European Association for Food Safety, SAFE Consortium, Brussels, Belgium

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. - Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic

Dr. habil. István Komlósi, Professor - University of Debrecen, Debrecen, Hungary

prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. - College of Business and Hotel Management in Brno, Czech Republic

Dr.h.c. Academian, prof. Dr. Ivan Kreft - Institute of Nutrition, Ljubljana, Slovenia

prof. dr. Giuseppe Maiorano - University of Molise, Molise, Italy

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. - Slovak Academy of Agricultural Sciences, Nitra, Slovakia

assoc. Prof. Nuttakan Nitayapat - Kasetsart University in Bangkok, Thailand

prof. dr. hab. Volkmar Passoth - Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden

doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc. - Institute of Plant Genetics and Biotechnology, Plant Science and Biodiversity, Center Slovak Academy of Sciences, Nitra, Slovak Republic

Dr.h.c. Prof. Peter Sutovsky, PhD. - University of Missouri, Missouri, USA

prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. - Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic

Prof. dr. hab. Tadeusz Trziszka - Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland

prof. Youling L. Xiong, PhD. - Department of Animal and Food Sciences, University of Kentucky, Lexington, Kentucky

Organizing Committee

Chairman :

Adriana Kolesárová

Members :

Bobková Alica

Gajdošová Alena

Gálová Zuzana

Hleba Lukáš

Hollý Dominik

Kňazovická Vladimíra

Libiaková Gabriela

Slanina Tomáš

Tkáčová Jana

Tokár Marián

Tóth Tomáš

Vivodík Martin

Zbyňovská Katarína

Important dates

1. On-line registration

- before July 31st, 2018

2. Submission of manuscript (JMBFS)

- before June 30th, 2018

3. Pay conference fees

- before May 31st, 2018 (250,00 €)

- after May 31st, 2018 (300,00 €)

4. Send poster on-line

- before July 31st, 2018

5. Send abstract on-line

- before July 31st, 2018

Conference Fees

Conference fee: participant: 250,00€  (after May 31st, 2018: 300,00€)

Fee includes:

  • book of abstracts and posters, accommodation - 2 nights, lunch, dinner, coffee breaks, conference materials
Payment can be made only by bank transfer.

Participation fee includes : the publishing of 1 scientific paper.

Registration possible at:

http://www.fbfs.eu/2018/registration/

Contact:

Secretary of the conference:

Ing. Zuzana Gálová

Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Slovak University of Agriculture in Nitra

Tr. A. Hlinku 2

949 76 Nitra

Slovak Republic

+421 37 6415382

e-mail: info@fbfs.eu

Posledná aktualizácia: 25.06.2018 09:44

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie