13. medzinárodná konferencia doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a pedagógov

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 19.09.2012 - 20.09.2012
Miesto podujatia: Nitra
Usporiadateľ: Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Odborný gestor podujatia: prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., Dean of the Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra
Odkaz na stránku konferencie: http://conferences.ukf.sk/phdconf2012
Kľúčové slová: biológia chémia ekológia environmentalistika geografia regionálny rozvoj genetika informatika matematika fyzika
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

The aim of the conference is the opportunity to present studies, experimental and theoretical results of previous research graduates in full-time and external form of study and young researchers (up to 35 years) and to provide an opportunity for scientific publication.

Main mission of the conference is to provide a forum for communication and obtaining information through discussion, professional publications and informal conversations. An exchange of views and experiences to get new ideas for scientific work. The conference participation is a step towards future professional presentations of results in a difficult environment for the scientific community at Slovakian and international level.

Tématické okruhy

 • Section 1 - Biology
 • Section 2 - Chemistry
 • Section 3 - Ecology and Environmentalistic
 • Section 4 - Geography and Regional Development
 • Section 5 - Genetics
 • Section 6 - Informatics
 • Section 7 - Mathematics
 • Section 8 - Physics

Ďalšie informácie

Conference fee: 35,- €

Important Deadlines:

 • Paper submission: March 31, 2012
 • Paper acceptance: April 30, 2012
 • Registration and payment:

  Informáciu o podujatí vložil:
  PaedDr. Peter Švec, Ph.D. (psvec@ukf.sk)
  Posledná aktualizácia: 02.03.2012 14:33

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie