100 rokov Trianonskej mierovej zmluvy - diplomacia, štát a právo na prelome storočí

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 14.10.2021 - 15.10.2021
Miesto podujatia: Košice
Usporiadateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva v spolupráci s Maticou Slovenskou
Odborný gestor podujatia: doc. JUDr. Erik Štenpien PhD.
Konané pod záštitou: Agentúry na podporu výskumu a vývoja
Odkaz na stránku konferencie: http://trianon.pravo.upjs.sk/www/index.html
Kľúčové slová: Trianonská mierová zmluva
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Maďarský
Poľský
Slovenský

Hlavný cieľ

Trianonská mierová zmluva je jednou z najproblematickejších zmlúv Versailleského mierového systému. Počas 100 rokov svojej platnosti vyvolala rôzne emócie na oboch stranách Dunaja.

Medzinárodná vedecká konferencia preto vytvára jedinečný priestor pre prezentáciu a konfrontáciu vedeckých poznatkov vedeckých pracovníkov Východiskom pre podnietenie vedeckej diskusie sú oblasti týkajúce sa diplomatických vzťahov, medzinárodného a vnútroštátneho práva v rôznych právnych odvetviach.

Ďalšie informácie

Termín prihlasovania: na konferenciu je možné sa prihlásiť najneskôr do 31. mája 2021

Odovzdanie príspevkov: najneskôr do 15. septembra 2021

Konferenčný poplatok
Výška konferenčného poplatku je 40,- EUR. Termín úhrady konferenčného poplatku je najneskôr do 30. júna 2021 (vrátane). V prípade nedodržania termínu na uhradenie konferenčného poplatku organizačný výbor nemôže zaručiť akceptáciu prihlášky na konferenciu.

Organizačný výbor konferencie:
doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.
doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD.
JUDr. Ľuboš Dobrovič, PhD.
doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD.
JUDr. Diana Treščáková, PhD.
JUDr. Lucia Pištejová
JUDr. Dávid Pandy
JUDr. Dominika Kováčová
Mgr. Ivan Vaňa

Kontaktná osoba:
JUDr. Lucia Pištejová
lucia.pistejova@student.upjs.sk

Posledná aktualizácia: 03.05.2021 17:23

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie