Konferencia ŽIJEM VEDU NAŽIVO 2018

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 21.12.2018
Miesto podujatia: Fakulte sociálnych a ekonomických vied v Bratislave
Usporiadateľ: platforma ​ŽIJEMVEDU.SK​.
Odborný gestor podujatia: platforma ​ŽIJEMVEDU.SK​.
Odkaz na stránku konferencie: https://fses.uniba.sk/podujatia/zijem-vedu-nazivo-2018/
Kľúčové slová: veda financovanie vedy vedecká kariéra
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Hlavným cieľom konferencie je podpora otvoreného dialógu vedeckej komunity. Aj preto v rámci programu kladieme veľký dôraz na diskusiu. Tá bude zameraná na financovanie vedy a vývoj vedeckej kariéry v akadémií a/alebo v priemysle.

Debatu povedie skúsený moderátor RTVS Martin Strižinec, ktorý momentálne uvádza vedecky orientovanú talkshow s názvom Experiment.

Na účasť v diskusnom bloku sme ​oslovili zástupcov ministerstva školstva, študentov, vysokoškolských pedagógov, zástupcov iniciatív angažujúcich sa v oblasti vedy a vzdelávania, a taktiež súkromných firiem zameraných na R&I. Aj vďaka ich aktívnej účasti veríme v plodnú a konštruktívnu debatu.

Tématické okruhy

V rámci programu vystúpia s krátkou popularizačnou prednáškou štyria experti z rôznych vedných odborov:

  • právnik Martin Husovec pôsobiaci v Holandsku
  • psychologička Zuzana Kasanová z Leuven univerzity v Belgicku
  • archeológ Peter Pavúk z Karlovej univerzity v Prahe
  • chemik Ján Tkáč zo Slovenskej akadémie vied v Bratislave, nedávno ocenený už druhým ERC grantom.

Ďalšie informácie

Novinkou v programe bude aj sekcia venovaná podpore spolupráce a vytváraniu kontaktov medzi študentami, akademikmi, rôznymi iniciatívami, start-upmi a firmami s vedeckým zameraním. Účastníkom predstavia svoju činnosť, možnosti stáží, odbornej praxe alebo pracovných pozícií, čím prispejú k zvýšeniu povedomia o kariérnych možnostiach vedcov a študentov.

Na záver programu vyhlásime víťaza súťaže ZvedaVec roka, do ktorej sa už teraz môžu zapojiť študenti doktorandského štúdia všetkých vedných odborov. Využitím svojej kreativity majú mladí nádejní vedci možnosť predstaviť verejnosti, akému výskumu sa venujú, a zároveň jeden z nich získa finančnú odmenu 500 eur od WebSupport-u.

Registrácia účastníkov prebieha do 30. novembra 2018.

Konferenciu bude možné sledovať aj prostredníctvom živého prenosu na stránke ŽIJEMVEDU.SK.

Kontakt

info@zijemvedu.sk
zijemvedu@gmail.com

Posledná aktualizácia: 03.12.2018 13:51

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie