farmakológia

Detail habilitácie alebo inaugurácie

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: farmakológia
Vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta: Lekárska fakulta
Akademický titul: doc.
prof.
Prvá akreditácia: 12.03.2007
Akreditácia do:

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 12.03.2007
Číslo rozhodnutia: CD-2007-5088/10187-6:sekr.
Text rozhodnutia: .
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 07.10.2009
Číslo rozhodnutia: CD-2009-34192/35164-1:071
Text rozhodnutia: .
Dátum prevzatia: 03.11.2009
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18815/48135:13-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie s čo (vek garanta)
Dátum prevzatia: 13.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2019
Správa: 03.03.2019
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 13.03.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/8655:15-A1110
Text rozhodnutia: HaI_priznanie_bez ČO_po vyhodnotené správy_po 1.11.2018
Dátum prevzatia: 02.04.2019
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Historické údaje nemusia byť kompletné.

Späť