Habilitácie a inaugurácie

 

Počet: 305

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania Vysoká škola Fakulta Akademický titul Poznámka
agrobiotechnológie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
doc.
prof.
agrochémia a výživa rastlín Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
doc.
prof.
analytická chémia Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
doc.
prof.
analytická chémia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
doc.
prof.
anatómia, histológia a embryológia Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
doc.
prof.
anatómia, histológia a embryológia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
doc.
prof.
anorganická chémia Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
doc.
prof.
anorganická technológia a materiály Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc.
prof.
antropológia Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
doc.
prof.
aplikovaná informatika Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
doc.
prof.
aplikovaná informatika Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
doc.
prof.
aplikovaná informatika Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
doc.
prof.
aplikovaná matematika Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
doc.
prof.
aplikovaná matematika Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
doc.
prof.
aplikovaná mechanika Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
doc.
prof.
aplikovaná mechanika Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
doc.
prof.
architektúra a urbanizmus Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
doc.
prof.
automatizácia Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
doc.
prof.
automatizácia Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
doc.
prof.
automatizácia Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
doc.
prof.
automatizácia Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
doc.
prof.
automatizácia Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
doc.
prof.
automatizácia Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
doc.
prof.
banská geológia a geologický prieskum Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
doc.
prof.
biochémia Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
doc.
prof.
biochémia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
doc.
prof.
biológia Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
doc.
prof.
biológia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
doc.
prof.
biológia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
doc.
prof.
biológia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied a informatiky
doc.
prof.
biomedicínske inžinierstvo Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
doc.
prof.
biotechnológie Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
doc.
prof.
časti a mechanizmy strojov Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
doc.
prof.
chémia a technológia poživatín Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
doc.
prof.
chemické inžinierstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
doc.
prof.
chemické technológie Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
doc.
prof.
chirurgia Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
doc.
prof.
chirurgia Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
doc.
prof.
chirurgia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
doc.
prof.
chirurgia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Lekárska fakulta
doc.
prof.
cudzie jazyky a kultúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
doc.
prof.
cudzie jazyky a kultúry Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
doc.
prof.
cudzie jazyky a kultúry Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
doc.
prof.
dejiny a teória filmového umenia a multimédií Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
doc.
prof.
dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
doc.
prof.
dejiny filozofie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
doc.
prof.
dermatovenerológia Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
doc.
prof.
divadelné umenie Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
doc.
prof.
dizajn Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
doc.
prof.
dizajn Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave doc.
prof.

Stránka 1 z 7

Exportovať