sklad e-materiálov - Tutor Training Curriculum

Názov kurzu Tutor Training Curriculum
Meno univerzity Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Meno fakulty Fakulta prírodných vied
Autor Mgr. Marie Marková, Ph.D
Ing. Josef Bubela
Ing. Lukáš Holešovský
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc
PaedDr. Jozef Kapusta
Ing. Zoltán Balogh, PhD.
Mgr. Bc. Mária Burianová
Mgr. Marie Marková, Ph.D
Doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D
Mgr. Martin Cápay
WWW http://divai.ukf.sk/moodle/course/view.php?id=63
Oblasť Informačné a komunikačné technológie
Kategória sklad e-materiálov
Jazyky Anglický
LMS Moodle
Cieľová skupina SŠ učitelia
Realizácia v rámci projektu
Anotácia

This course is designed to provide teachers with both theoretical knowledge and practical advice on the communication with students within their online education.

Použité prvky webové dokumenty (html)
Rok spustenia kurzu 2009
Kontakt na autora kurzu: Martin Сápay, (mcapay@ukf.sk)

Posledná aktualizácia: 12.05.2010 17:00

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz