kompletná elektronická učebnica - Tabuľkový kalkulátor (Tabuľkový procesor)

Course name Tabuľkový kalkulátor (Tabuľkový procesor)
University name Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Author Mgr. Martin Vozár, PhD.
Key words Excel tabuľkový kalkulátor
WWW http://divai.ukf.sk/moodle/course/view.php?id=17
Area Počítačové a informatické vedy (okrem 020300 Informačné a komunikačné technológie a 050804 Knižničná a informačná veda)
Category kompletná elektronická učebnica
Languages Slovenský
LMS Moodle
Target group certifikované vzdelávanie (napr. ECDL, jazyky)
Implementation v rámci koncepcie pracoviska
Annotation

1. lekcia Základné princípy a pojmy 2. lekcia Používanie aplikácie 3. lekcia Práca s bunkami 4. lekcia: Formátovanie 5. lekcia: Vzorce a funkcie 6. lekcia: Práca s Grafmi 7. lekcia: Príprava výstupov Záverečný test

Used components diskusné fóra
webové dokumenty (html)
videosúbory (avi, mpeg)
riešenie a odovzdávanie zadaní
Year of course start 2008
Contact the author of the course: Martin Vozár, (mvozar@ukf.sk)

Last update: 11.12.2009 03:41

Filter

Are you the organiser of an electronic educational course and interested in adding it to the course database on the Slovak Universities Portal?

Add a course