- Rola sestry v komunitnej starostlivosti

Course name Rola sestry v komunitnej starostlivosti
Author doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD.
doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.
PhDr. Erika Krištofová, PhD.
PhDr. Andrea Solgajová
Mgr Mária Semanišinová
PhDr. Dana Zrubcová
PhDr. Anna Kasanová, PhD.
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
PhDr. Iveta Nádaská
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
PhDr. Ľubica Poledníková
PhDr. Zuzana Schmidtová
PhDr Martina Mojtová, PhD.
PaedDr. Jana Peťková
PhDr. Alica Slamková
Mgr. Martin Cápay, PhD.
WWW http://divai.ukf.sk/moodle/course/view.php?id=43
Area Ošetrovateľstvo
Languages Slovenský
LMS Moodle
Target group VŠ kombinované
VŠ štúdium denné
Number of graduates 30
Implementation v rámci projektu
Number of topics 420 str.
Annotation 1. Komunitné ošetrovateľstvo a primárna starostlivosť. 2. Zdravie v komunitnom ošetrovateľstve. 3. Modely a klasifikačné systémy v komunitnom ošetrovateľstve. 4. Ošetrovateľský proces v komunitnom ošetrovateľstve. 5. Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o deti. 6. Komunitná ošetrovateľská starostlivosť v školách. 7. Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o duševné zdravie. 8. Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť. 9. Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o ľudí so špeciálnymi potrebami.
Used components videosúbory (avi, mpeg)
riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
webové dokumenty (html)
Year of course start 2009
Contact the author of the course: Martin Сápay, (mcapay@ukf.sk)

Last update: 10.12.2009 06:58

Filter

Are you the organiser of an electronic educational course and interested in adding it to the course database on the Slovak Universities Portal?

Add a course