e-kurz - Produkcia trvaliek a cibuľovín

Course name Produkcia trvaliek a cibuľovín
Author Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Key words rozmnožovanie produkcia trvalky cibuľové a hľuznaté rastiny trávy paprade
WWW https://moodle.uniag.sk/enrol/index.php?id=204
Area Záhradníctvo
Category e-kurz
Languages Slovenský
LMS Moodle
Target group VŠ štúdium denné
VŠ dištančné
VŠ kombinované
celoživotné vzdelávanie/kariérny rast
Number of graduates 180
Implementation v rámci projektu
Number of topics 11 tematických celkov
Time needed 45 hodín
Annotation

Teoretické a praktické zvládnutie jednotlivých technologických postupov rozmnožovania a dopestovania trvaliek vrátane papradí a tráv. Správny výber množeného sortimentu v náväznosti na hodnotenie odrodových sortimentov trvaliek. Technológia generatívneho rozmnožovania jednotlivých druhov podľa tzv. výsevných skupín. Vegetatívne rozmnožovanie, pôvod množeného materiálu, správne načasovanie množenia a následného spracovania zakorenených rastlín. Dopestovanie cibuľových a hľuznatých rastlín, ich teplotná úprava. Poznávanie cibúľ a hľúz jednotlivých druhov a okrajová technológia predpestovania letničiek a dvojročiek.

Used components textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
prezentácie (ppt)
videosúbory (avi, mpeg)
riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
Year of course start 2007
Contact the author of the course: Ing. Dagmar Hillová, (dagmar.hillova@uniag.sk)

Last update: 29.10.2018 08:23

Filter

Are you the organiser of an electronic educational course and interested in adding it to the course database on the Slovak Universities Portal?

Add a course