e-kurz - Procesné a dátové modelovanie

Názov kurzu Procesné a dátové modelovanie
Meno univerzity Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Meno fakulty Fakulta prírodných vied
Autor Martin Drlík
Kľúčové slová UML procesné modelovanie dátové modelovanie RUP
WWW http://edu.ukf.sk
Oblasť Počítačové a informatické vedy (okrem 020300 Informačné a komunikačné technológie a 050804 Knižničná a informačná veda)
Kategória e-kurz
Jazyky Slovenský
Anglický
LMS Moodle
Cieľová skupina VŠ kombinované
VŠ štúdium denné
Počet absolventov 100
Realizácia v rámci koncepcie pracoviska
Štandardy SCORM
Časová náročnosť 12 týždňov, 50 hodín
Anotácia

Predmet predstavuje úvod do problematiky modelovania a návrhu objektovo-orientovaných softvérových aplikácií a informačných systémov. Študent sa oboznámi s princípmi dátového a procesného modelovania. Získa prehľad o viacerých používaných nástrojoch, technikách. V praktickej časti prostredníctvom práce na projekte získa zručnosti v konkrétnom CASE nástroji. Bude vedieť vytvárať rôzne diagramy v modelovacom jazyku UML. Po absolvovaní predmetu sa bude vedieť rozhodnúť, ktorý modelovací nástroj použiť v jednotlivých etapách vývoja softvérovej aplikácie, bude vedieť popísať problém po stránke štrukturálnej aj funkčnej.

Použité prvky textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
prezentácie (ppt)
multimediálne animácie (swf)
riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
kooperatívne/skupinové aktivity
Rok spustenia kurzu 2009
Kontakt na autora kurzu: Martin Drlík, (mdrlik@ukf.sk)

Posledná aktualizácia: 12.05.2010 16:58

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz