e-kurz - Optimalizácia

Course name Optimalizácia
University name Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Name of faculty Fakulta prírodných vied
Author Mgr. Martin Vozár, PhD.
Key words optimalizácia algoritmus
WWW http://edu.ukf.sk/course/view.php?id=34
Area Numerická matematika a vedecko-technické výpočty
Category e-kurz
Languages Slovenský
LMS Moodle
Target group VŠ kombinované
VŠ štúdium denné
Implementation osobný rast
Annotation

Metódy jednoparametrickej optimalizácie Metódy viacparametrickej optimalizácie bez ohraničení Metódy viacparametrickej optimalizácie s ohraničeniami

Used components riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
multimediálne animácie (swf)
Year of course start 2008
Contact the author of the course: Martin Vozár, (mvozar@ukf.sk)

Last update: 04.05.2010 12:22

Filter

Are you the organiser of an electronic educational course and interested in adding it to the course database on the Slovak Universities Portal?

Add a course