e-kurz - Applied English Lexicology

Názov kurzu Applied English Lexicology
Meno univerzity Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Meno fakulty Fakulta ekonomiky a manažmentu
Autor Katarína Veselá
Kľúčové slová English language lexicology wordformation semantics
WWW http://eldum.phil.muni.cz/course/view.php?id=15
Oblasť Cudzie jazyky a kultúry
Kategória e-kurz
Jazyky Anglický
LMS Moodle
Cieľová skupina VŠ kombinované
Realizácia v rámci koncepcie pracoviska
Počet tém 16 lekcií
Časová náročnosť 1 semester
Anotácia

The course of applied English lexicology is designed for a 15-week semester. It contains also 5 powerpoint lectures, which can be used for a short version of the applied lexicology class (10-12 teaching hours). Within these lectures there are also simple assignments for students' self-study activities. All lessons consist of * resources (basic text with hyperlinks to more complete definitions or additional information); * links to additional activities (quizzes, games, etc.); * assignments, and * keys (model answers to the assignments).

Použité prvky riešenie a odovzdávanie zadaní
Rok spustenia kurzu 2008
ISBN/ISSN ISSN 1803-4748
Kontakt na autora kurzu: Katarína Veselá, (katarina.vesela@fem.uniag.sk)

Posledná aktualizácia: 12.05.2010 16:57

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz