Univerzitný propagačný fanfilm na motívy Avengers: Infinity War

20.02.2019

Propagačný fanfilm študijného programu Automobilová mechatronika na FEI STU BA - "Avengeri: Päť kameňov mechatroniky" s vizuálnymi efektami (https://youtu.be/RtROkZqU6ns), ktorý je inšpirovaný marvelovkou Avengers: Infinity War. Predstavuje nové študijné zameranie Inteligentné technológie a systémy zamerané aj na moderné informačno-komunikačné technológie a automatické riadenie v mechatronike.

Cieľom videa je predstaviť mladej generácii mechatroniku ako moderný odbor pre 21.storočie, ktorý spája 4 rovnocenné oblasti - mechaniku, informatiku, elektroniku a automatizáciu. Piaty kameň vo videu pôsobí ako zdroj napätia a moment prekvapenia.

Zdroj: Erik Kučera a Oto Haffner

Ústav automobilovej mechatroniky

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave