Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – informácia o pripravovaných konferenciách

26.03.2019

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave pripravuje 3 zaujímavé konferencie s rôznou tematikou:

·         V dňoch 16. a 17. apríla 2019 sa uskutoční  ďalší ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty masmediálnej komunikácie -  Megatrendy a médiá 2019. 

Tohtoročná téma „Digital Universe“ ponúkne priestor na diskusiu v štyroch sekciách. Ich hlavné zameranie symbolizujú kultové názvy filmových, seriálových a herných diel. 

Organizátori tento rok sekcie spojili s názvami známeho filmového muzikálu Across the Universe, seriálu Lost in Space, digitálnej hry No Man´s Sky, či kultového filmu Interstellar, aby lepšie priblížili hlavnú myšlienku konferencie. Tá prináša témy, ktoré sú – podobne, ako dej týchto diel – na prvý pohľad abstraktné, na druhej strane sú bezprostrednou súčasťou nášho života.

Viac: https://www.ucm.sk/sk/ aktuality/detail/2034/

·         Fakulta sociálnych vied Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom PUBLICY 2019, ktorú organizuje FSC UCM v Trnave v spolupráci s Vysokou školou sociálně správní v Havířově, Faculty of Law and Political Sciences, University of Szeged, a Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Piła.

Medzinárodná vedecká konferencia sa bude konať 9. - 10. mája 2019 v UCM v Trnave. Cieľom je reagovať na najnovšie trendy v oblasti verejnej správy od najvyššej až po najnižšiu úroveň spravovania vecí verejných.

Viac: https://www.ucm.sk/sk/ aktuality/detail/2037/

·         Dňa 29. apríla 2019 sa uskutoční prvý ročník odbornej konferencie  SPOLOČNÝ PRIESTOR s tematickým zameraním  Autizmus – samota, ktorá nebolí.

Konferencia sa uskutoční pod záštitou rektora UCM v Trnave Romana Boču a  župana TTSK  Jozefa Viskupiča. UCM v Trnave prostredníctvom Fakulty sociálnych vied spolu  s  Trnavským samosprávnym krajom, OZ Spoločnosťou pre zmysluplný život v Trnave a  Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom v Trnave sa spojili s cieľom vytvorenia dostatočného a dôstojného priestoru na prezentáciu odborných vedomostí a poznatkov, ale i možnosti na zdieľanie praktických skúseností a problémov, ktoré sa s danou problematikou viažu. Cieľovou skupinou konferencie sú teda nielen odborníci (lekári, odborníci, vysokoškolskí učitelia) zaoberajúci sa touto tematikou, ale i príbuzní osôb postihnutých autizmom, odborní zamestnanci centier pre osoby trpiace týmto postihnutím a ďalší záujemci, ktorých sa problematika týka.

Viac:

Týmto spôsobom sa univerzita zapája do verejného života nielen v mestea regióne, ale aj s presahom do širšieho a medzinárodného priestoru, čo je jednou z dôležitých úloh univerzít.