Rezorty školstva a vnútra spoločne posilňujú bezpečnosť na školách

09.04.2024

Ministerstvo školstva a ministerstvo vnútra zdôrazňujú dôležitosť bezpečnosti na školách a predstavujú komplexné opatrenia na zvýšenie ochrany žiakov, študentov a zamestnancov. Cieľom je vytvoriť bezpečnejšie prostredie na všetkých stupňoch školstva. Kľúčová bude aj finančná podpora.

Milión eur pre vysoké školy

V rámci vysokého školstva sa ministerstva školstva a vnútra zameriavajú na posilnenie bezpečnostných opatrení prostredníctvom realizácie bezpečnostných auditov. Pre verejné vysoké školy vyhradí rezort školstva balík finančných prostriedkov vo výške 1 milión eur. Z týchto peňazí budú môcť vysoké školy financovať aj iné bezpečnostné opatrenia a aktivity, napríklad školenia. Financie sa rozdelia podľa veľkosti, respektíve počtu denných študentov a zamestnancov. Ide o sumy od 6-tisíc pre najmenšiu vysokú školu až po sumu 206-tisíc pre najväčšiu univerzitu na Slovensku.

„Ďakujem kolegyniam a kolegom z rezortov školstva a vnútra za prácu, ktorou prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti na školách. Dotazník určený pre základné a stredné školy vyplnila od jeho spustenia vyše polovica škôl, čo považujeme za veľký úspech. Historický deň sa píše aj pre vysoké školy, ktoré dneškom získavajú bezpečnostné štandardy a finančné prostriedky na ich realizáciu,“ povedal minister Tomáš Drucker. Dodal, že realizovanými a predstavenými opatreniami sme o krok vpred aj pred našimi susedmi z Českej republiky.

Keďže je téma bezpečnosti na školách jednou z aktuálnych priorít rezortu školstva, finančnú podporu dostane aj desať súkromných a jedna štátna vysoká škola. Ide o sumu vo výške 70 tisíc eur. Akadémia policajného zboru v Bratislave a Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši majú svoj vlastný bezpečnostný štandard.

„Finančné prostriedky vieme z rozpočtu ministerstva školstva uvoľniť v krátkom čase, konkrétne do niekoľkých týždňov. Hneď ako informujeme rektorky a rektorov o konkrétnych sumách pre jednotlivé vysoké školy a vyriešia sa zákonné povinnosti, peniaze budú poslané na účty vysokých škôl,“ uviedol štátny tajomník Róbert Zsembera. Dodal, že v rámci oblasti vysokých škôl je dôležitá aj téma duševného zdravia, na ktorú plánuje rezort školstva vyčleniť finančné prostriedky z európskych zdrojov v druhej polovici roka.     

Základné a stredné školy prejavili mimoriadny záujem o spoluprácu v oblasti bezpečnosti

Jedným z kľúčových opatrení, v rámci bezpečnosti na školách, je aj spustenie a realizácia „Dotazníka k ochrane mäkkých cieľov“ pre základné a stredné školy. Dotazník vypracovali odborníci z ministerstva vnútra v spolupráci s Policajným zborom a jeho účelom je získať komplexný prehľad o stave bezpečnosti na školách. Ku koncu marca 2024 dosiahla účasť škôl na vyplnení dotazníka 54%, čo svedčí o významnom záujme a zapojení školských zariadení do problematiky bezpečnosti. Vypĺňať sa bude do 31. mája 2024. „Procesy, ktoré sme na ministerstve vnútra rozbehli kvôli bezpečnosti škôl, nabrali rýchly spád. Vyčlenenili sme 2050 policajtov každej základnej a strednej škole, ktorí im aktuálne pomáhajú s vyplnením dotazníka, aby sme vedeli identifikovať konkrétne možné incidenty a problémy či už ide o šikanu, prvky extrémizmu, radikalizmus,“ povedala I. štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská. Rezort vnútra tiež navrhol vysokým školám, aby každá mala konkrétnu kontaktnú osobu, ktorá sa zaoberá bezpečnosťou aby tak každá VŠ dostala aj bezpečnostné štandardy. „Je dôležité podotknúť, že myslíme nielen na ochranu škôl, ale aj internátov a externých prednáškových miestností,“ doplnila Lucia Kurilovská.

Okrem toho rezort školstva realizuje od septembra 2023 do októbra 2026 národný projekt Duševné zdravie a prevencia, ktorý kladie dôraz na podporu duševného zdravia mládeže a implementáciu preventívnych opatrení.

Ministerstvo školstva zároveň spustilo dve výzvy na poskytnutie financií podľa zákona o podpore práce s mládežou. Prvá výzva sa týka liniek pomoci a je možné prihlásiť sa do nej do 16. apríla 2024. Druhá sa zameriava na aktuálne priority v práci s mládežou. Žiadatelia môžu žiadať o peniaze až do výšky 15 000 € na rôzne účely, ako je podpora inklúzie mladých ľudí, prevencia problémov alebo podpora ich aktívneho zapojenia sa do komunity. Aj obce a vyššie územné celky môžu žiadať o finančnú podporu. Tieto výzvy dávajú organizáciám príležitosť aktívne prispieť k ochrane a podpore mládeže.

Viac o téme, ktorá pomôže zlepšiť duševné zdravie detí a mládeže sme informovali v tejto tlačovej správe: https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-prichadza-so-strategiou-ktora-pomoze-zlepsit-dusevne-zdravie-deti-a-mladeze/.