Podpis Memoranda o spolupráci TTSK a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

07.10.2019

Univerzity zohrávajú dôležitú rolu v kvalite života v regióne. Stoja za budúcimi profesionálmi pracujúcimi v mnohých inštitúciách, podnikoch a organizáciách v regióne, tvoria kultúrne bohatstvo, vymýšľajú a hľadajú inovácie pre kvalitnejší život nás všetkých.

Trnavský župan Mgr. Jozef Viskupič podpísal memorandum o spolupráci s tromi vysokoškolskými subjektami na území mesta Trnava - Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave,  Trnavskou univerzitou v Trnave  a s Materiálovotechnologickou fakultou v Trnave, STU Bratislava. Za jednotlivé inštitúcie dokumenty podpísali: prof. Ing. Roman Boča, DrSc. - rektor UCM v Trnave, prof. PaedDr. René Bílik, CSc. - rektor TU v Trnave a prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - dekan MTF STU.

Z podpísaných dokumentov vyplýva vzájomná podpora, ktorá sa prejaví aj v poskytnutí možnosti praxe pre študentov akademických inštitúcií, spolupráci pri organizácii vedeckých, odborných i popularizačných prednášok, aktivitách a akciách v meste a regióne, kooperácii na inováciách pre mestá a obce v rámci trnavského regiónu, propagácii atraktivity trnavského regiónu a v mnohých ďalších oblastiach spoločného záujmu.

Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda, prof. Ing. Roman Boča, DrSc.,  okrem iného navrhol, aby sa v budúcnosti mesto Trnava nazývalo tam, kde je to možné a prípustné, i v dokumentoch – UNIVERZITNÉ MESTO TRNAVA.

Akt podpisu sa uskutočnil v krásnych priestoroch Zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave v piatok, dňa 4.10.2019.

 

zdroj: Ing. Jana Štefánková, Ph.D., vedúca oddelenia práce s verejnosťou

Fotogaléria k článku: