Našli sme na www.eunis.sk

22.07.2017

EUNIS-SK (združenie informatikov slovenských VŠ) v tomto roku oslavuje 20. výročie svojho založenia.

Pri príležitosti tohto významného jubilea združenie organizuje niekoľko podujatí. Prvým bola konferencia Informačné technológie pre vysoké školy s podtitulom 20 rokov spoločnej cesty na podporu rozvoja informačných technológií na slovenských vysokých školách a slávnostné Valné zhromaždenie združenia EUNIS-SK.

Na konferencii sa zúčastnilo vyše 75 účastníkov. Všetko to boli ľudia, ktorí boli a sú určitým spôsobom spojení so združením EUNIS-SK.

Bol to priestor jednak na získanie nových informácií a poznatkov, ale i priestor na výmenu skúseností, diskusie, priateľské stretnutia. Tiež to bol priestor i na ocenenie dlhoročnej práce v prospech rozvoja IKT na vysokých školách. Ocenení Pamätnou medailou a Čestným uznaním boli mnohí súčasní, ale i bývalí zamestnanci slovenských vysokých škôl (VŠ), ale i účastníci konferencie a Valného zhromaždenia mimo VŠ, ktorí aktívne spolupracujú s vysokými školami združenými v EUNIS-SK.
Oceňovanie bude ešte pokračovať druhou časťou počas konferencie UNINFOS 2017, ktorá sa bude konať na UCM v Trnave, kde budú ocenení ďalší kolegovia, ktorí sa nemohli zúčastniť uvedených podujatí alebo sa prihlásili na konferenciu v neskoršom termíne a ocenenie im bolo schválené Predsedníctvom združenia.

Priebeh konferencie je možné vidieť vo videogalérii prostredníctvom web stránky konferencie alebo priamo cez YouTube.

Zaujať Vás môže aj fotogaléria.

Zdroj: EUNIS-SK