Microsoft: Vzdelávajte kdekoľvek a kedykoľvek

30.03.2020

 
Vážená pani/Vážený pán,

intenzívne sledujeme aktuálny vývoj ochorenia Covid-19, vrátane jeho dopadu na slovenské školstvo. Mrzí nás, že význam konceptu vzdelávania kdekoľvek a kedykoľvek, sa začína dostávať do popredia v takto ťažkej situácii. Nič menej náš tím pre školstvo je Vám plne k dispozícii a snaží sa pomôcť učiteľom a študentom zostať spolu naďalej v kontakte a mať možnosť sa vzdelávať aj napriek aktuálnemu nepriaznivému vývoju celej situácie a zatváraniu niektorých škôl.
Vzhľadom k tomu, že školy majú k dispozícii balík Office 365, posielame Vám pár užitočných informácií, ktoré Vám môžu pomôcť. Aplikácia Microsoft Teams a ďalšie riešenia spoločnosti Microsoft používané vo vzdelávaní dovoľujú študentom učiť sa voľne, vlastným tempom a na diaľku. K vzdelávaciemu obsahu a zadaným úlohám je možné pristupovať online, študenti a učitelia môžu spolupracovať pomocou online nástrojov a môžu tak pracovať na skupinových zadaniach a úlohách.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať na mail: skolstvo@microsoft.com


Vzdelávanie kdekoľvek a kedykoľvek
 
Uverejnite online vzdelávací obsah alebo veďte interaktívne hodiny tiež online. Učitelia aj študenti môžu využiť jedno prostredie – aplikáciu Microsoft Teams, v ktorej sa môžu vzdelávať, spolupracovať a navzájom komunikovať online.
 
Vzdelávanie odkiaľkoľvek

Vzdelávací obsah a zadané úlohy môžu byť publikované online a študenti tak k nemu majú prístup odkiaľkoľvek. Používaním aplikácie Microsoft Teams môžu študenti pristupovať k vzdelávaciemu obsahu, spolupracovať s inými študentmi, komunikovať s učiteľmi a odovzdávať zadania online. Učitelia môžu ohodnotiť úlohu študenta online a poskytnúť včasnú spätnú väzbu.
 
Online triedy

Učitelia môžu viesť vyučovanie online, a to im umožňuje zdieľať prezentáciu alebo obsah digitálnej (interaktívnej) tabule. Učitelia a študenti môžu medzi sebou interagovať používaním aplikácie Microsoft Whiteboard, komunikovať cez správy, zvuk alebo video hovor. Vyučovacia hodina môže byť aj nahrávaná, aby si ju študenti mohli pozrieť neskôr offline.
 
Udalosti naživo

Pomocou online udalostí naživo v aplikácii Microsoft Teams môžete realizovať živé semináre so stovkami študentov. Maximálny počet pripojených je 10 000 účastníkov. Účastníci môžu napísať aj svoje vlastné otázky a tie môžu byť riadené a spravované moderátormi udalosti.
 
Začnite používať Microsoft Teams a transformujte vzdelávanie
 
1. Vytvorte online triedy a spravujte zadané úlohy pomocou Microsoft Teams

a.  Ako vytvoriť online triedu pomocou Microsoft Teams: Pozrite si video*
b.  Ako sprístupniť študentom zadanie úlohy online cez Microsoft Teams: Pozrite si video*
c.  Ako nastaviť online triedy pomocou nástroja School Data Sync: Pozrite si video*

2.  Použite aplikáciu Microsoft Teams a pracujte s triedou online

a.  Ako zdieľať vzdelávací obsah: Pozrite si odkaz
b.  Ako použiť aplikáciu Microsoft Whiteboard a realizovať interaktívne vzdelávanie: Pozrite si odkaz
c.  Ako nahrávať online hovor a následne ho prehrať: Pozrite si odkaz
 

Odporúčame Vám aj náš blog Vzdelávame pre budúcnosť blog.vzdelavameprebuducnost.sk, kde nájdete ďalšie informácie a metodiky ako využívať Microsoft Teams vo vzdelávaní.

 
Získajte aplikáciu
 
Microsoft Teams je k dispozícii ako aplikácia pre počítač aj mobilné zariadenia. Pre stiahnutie klinite sem.
Microsoft Teams môžete spustiť aj ako webovú aplikáciu. Pre spustenie kliknite sem.
 
*Tento odkaz Vás presmeruje na webstránku tretej strany.