Laureátom súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ sa stal študent Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

20.12.2018

Štrnásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov za akademický rok 2017/2018. Odborná porota tento rok vybrala úspešných študentov a mladých vedcov z 91 nominácií v dvanástich kategóriách. V kategórií Právo sa stal laureátom súťaže študent Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Bc. Lukáš Tomaš. V oblasti publikačnej činnosti sa Lukáš Tomaš zameriava na oblasť správneho práva, ťažiskovo na problematiku územnej samosprávy. Popritom však svoju pozornosť venuje aj súvisiacim otázkam ústavného práva, právnej teórie a problematike dejín štátu a práva (vývoj konfesného práva). Pokiaľ ide o obecnú samosprávu, Lukáš Tomaš je autorom doteraz štyroch recenzovaných výstupov, ktoré boli publikované v periodiku Justičná revue vydávanom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Ďalšie tri publikačné výstupy z oblasti územnej samosprávy sú toho času posudzované. Výsledky výskumnej činnosti v oblasti normotvorby ústrednej štátnej správy boli prezentované v nezávislom odbornom študentskom periodiku Legal Point, ktoré vydáva ELSA Slovensko. Vo svojej publikačnej činnosti v oblasti administratívy Lukáš Tomaš spolupracuje s renomovanými odborníkmi z právnej teórie i aplikačnej praxe. Spoločne s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD., vydáva monografiu „Všeobecné záväzné nariadenia v školstve“.

Podujatie „Študentská osobnosť Slovenska“ sa uskutočnilo pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku a každoročne pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a  Slovenskej akadémie vied.

Ďalšie informácie nájdete na: http://skolskyservis.teraz.sk/

Zdroj: https://www.upjs.sk/aktuality/SOS-2018-student-PravF/