Katedra sociálnych služieb a poradenstva Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pomáha

02.04.2020

Situácia na Slovensku spôsobená vírusom COVID 19 vyvoláva nebývalú potrebu pomoci a to nielen v zdravotníckych zariadeniach.

Pedagógovia a študenti Katedry sociálnych služieb a poradenstva, Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa pod vedením doc. PhDr. Mgr. Oľgy Bočákovej, PhD., vedúcej katedry, PhDr. Lenky Machyniakovej, PhD., tajomníčky katedry, tiež doc. PhDr. Márie Dávidekovej, PhD., zástupkyne pre odbornú prax, rozhodli aktívne zapojiť do dobrovoľníckej pomoci.

Dobrovoľnícku činnosť zamestnanci a študenti denného i externého štúdia (včítane doktorandov)  tejto katedry vyvíjajú aj mimo Trnavy, pracujú ako dobrovoľníci v trnavskom aj v trenčianskom regióne. Za pomoci dobrých ľudí získavajú látky a gumičky na šitie rúšok. Okrem toho zabezpečujú nákup potravín a dezinfekcie seniorom, zabezpečujú lieky. Docentka Bočáková tiež aktívne vypomáha nielen s nákupmi pre seniorov vo svojom okolí, počas tohto obdobia sa s nimi delí aj o vlastnoručne pripravené jedlo. Z jej iniciatívy šijú študentky rúška na tvár, ktoré budú odovzdané dvom organizáciám, ktoré pracujú v priamom kontakte s ľuďmi bez domova.

Veríme, že i takýmto spôsobom univerzita prispieva k zlepšeniu postavenia tých ľudí, ktorí to najviac potrebujú - seniorom a ľuďom bez domova.

Zdroj: https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/2450/