Teachers assessment

Zoltán Rózsa

Zoltán Rózsa
doc., PhDr., PhD.

A / 1 ratings

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Docent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
27.03 2021

veľký pohoďák, dobre sa počúva