Teachers assessment

Valerian Franc

Valerian Franc
doc., PaedDr., CSc.

E / 1 ratings

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Kristína Šišuláková
17.07 2018

Nevie učiť, používa nadávky, rozpráva oplzlé vtipy, páchne alkoholom každý deň.