Teachers assessment

Valéria Letková

Valéria Letková
prof., MVDr., PhD.

A / 1 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Profesor

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!