Teachers assessment

Tomáš Škovránek

Tomáš Škovránek
Ing., PhD.

A / 1 ratings

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Marek Bezpalec
23.02 2021

Přizpůsobení předmětu dovednostem výměnných studentů. Velmi přínosné vedení semestrální práce a práce se softwarem.