Teachers assessment

Tomáš Lipták

Tomáš Lipták
MVDr.,

A / 2 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Výskumný pracovník - výskumník

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!