Teachers assessment

Tatiana Hrušková

Tatiana Hrušková
RNDr.,

B / 3 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!