Teachers assessment

Renáta Szabóová

Renáta Szabóová
MVDr., PhD.

A / 2 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
27.11 2015

Úžasný ľudský prístup, cvičenia nie sú založené na čítaní všetkého z prezentácie ale sú založené na zaujímavom výklade učiva. Vyzná sa v tom čo učí, stále pozitívne naladená, milý a spravodlivý človek