Teachers assessment

Pavel Segeč

Pavel Segeč
doc., Ing., PhD.

A / 3 ratings

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
Docent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Martin Krška
18.06 2015

Skvelý učiteľ, ktorý kvalitne ovláda problematiku, ktorú vyučuje. Má ku študentom ľudský prístup a nie je preto problém sa s ním o veciach rozumne porozprávať. Aj napriek jeho veľkej zaneprázdnenosti sa stále snaží zlepšiť a nejakým spôsobom oživiť vyučovanie na predmetoch, poskytnutím nejakých nových, zaujímavých tém alebo prizvaním ľudí z praxe, vďaka čomu získate lepší prehľad o tom, ako sa technológie, ktoré sa učíte v škole, využívajú v reálnom svete. Je kľúčovou osobou na Katedre informačných sietí a spolu s Peťom Palúchom vybudovali kvalitný odbor pre tých, čo sa zaujímajú o počítačové siete.

neuvedené
18.06 2015

Pán Segeč svojou odbornosťou a štýlom vyučovania patrí medzi elitu v slovenskom školstve. Zúčastnením sa jeho prednášok nezískate len cenné vedomosti, ale aj mnoho praktických skúseností v oblasti sieťových technológií. Ochota zabezpečiť pre študentov kvalitné a zaujimavé prednášky od ľudí z rôznych firiem pri jeho časovej vyťaženosti, poukazuje na jeho kvality. Spolu s pánom Palúchom vybudovali na Katedre informačných sietí jednu z najkvalitnejších sieťových akadémií, vďaka ktorým máme dnes mnoho úspešných odborníkov v sieťovej oblasti. Jeho prínos pre rozvoj kvality školstva je obrovský a verím, že aj naďalej bude pokračovať vo svojej kvalitnej práci.