Teachers assessment

Monika Petrillová

Monika Petrillová
Mgr.,

A / 4 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
14.03 2022

Dobrý prístup k študentom, zaujímavo vysvetlená téma. Na hodinách sa mierne nestíha, keďže hodiny sú kratšie ako by možno pani učiteľka uvítala. Avšak cením, že sa takéto hodiny nenaťahujú a neberie nám z nášho času.