Teachers assessment

Martin Boldižár

Martin Boldižár
MVDr.,

D / 1 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
19.06 2016

Pán doktor má hrozný prístup k študentom, ktorých nazýva retardovanými. Je arogantný a nepríjemný. Vedomostí má síce veľa, ale podáva to takým spôsobom, že študent má chuť byť už od neho čo najďalej.