Teachers assessment

Marian Hluchý

Marian Hluchý
MVDr., PhD.

A / 4 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
19.06 2016

Veľmi trpezlivý vyučujúci s obrovským množstvom vedomostí aj praktických zručností