Teachers assessment

Mária Milkovičová

Mária Milkovičová
MVDr., PhD.

A / 4 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!