Teachers assessment

Mária Kuricová

Mária Kuricová
MVDr., PhD.

B / 1 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!