Teachers assessment

MÁRIA HASPROVÁ

MÁRIA HASPROVÁ
Ing., PhD.

A / 3 ratings

Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
24.02 2015

Pani Ing. Hasprová je veľmi srdečná, spravodlivá a svojim spôsobom prísna. Má prirodzenú autoritu a ľudský prístup ku každému študentovi. Je všestranná, má prehľad v každej oblasti a každému študentovi rada poradí a pomôže aj nad rámec jej povinností. Jasne stanoví, čo od študenta vyžaduje a naopak čo môžeme čakať od nej. V mojich očiach je najlepším pedagógom počas celého štúdia na VŠ a vždy budem na ňu spomínať iba v dobrom. Keby bolo viac takých pedagógov ako je ona!

Anonymous voting
09.12 2014

vždy pripravená, ľudský prístup, férová