Teachers assessment

Mária Goldová

Mária Goldová
prof., MVDr., PhD.

B / 1 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Docent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
31.10 2015

Profesorka, ktorá svoje odborné vedomosti vie podať študentom v pútavej forme, veľmi zaujímavé nie nudné prednášky.