Teachers assessment

Mária Gamcová

Mária Gamcová
Ing., PhD.

A / 1 ratings

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!