Teachers assessment

Marcela Adamcová

Marcela Adamcová
Mgr., PhD.

E / 1 ratings

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
17.07 2018

Prehnané požiadavky na úspešné ukončenie predmetu, neobjektívnoť, nespravodlivá, zaujatosť.