Teachers assessment

Magdaléna Polláková

Magdaléna Polláková
PharmDr., PhD.

A / 4 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
24.04 2024

Veľmi dobrý prístup ku študentom, zaujímavé výklady a cvičenia vždy pochopiteľne vysvetlené