Teachers assessment

Ľubomír Rendár

Ľubomír Rendár
PaedDr., PhD.

A / 2 ratings

Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Natalí Bulková
17.02 2015

Hodiny su zaujímavé. Pán doktor nie je nudný, je priateľský, no však na druhej strane primerane prísny, ochotný pomôcť a nejasnosti vysvetliť.