Teachers assessment

Lenka Luptáková

Lenka Luptáková
MVDr., PhD.

A / 2 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
22.04 2021

Pre mňa milá a sympatická učiteľka. Nemala problém pomôcť a vyhovieť ak bolo treba.